Una campanya normal

Una campanya normal
Font imatge: Programa Els Matins, TV3