Una campanya normal

Una campanya normal
Font imatge: Programa Els Matins, TV3

Marc constitucional

Marc constitucional
Vinyeta per a Els Matins, de TV3

Una campaña normal

Una campaña normal
Comparte esta viñeta bajo el hashtag #humoristaDisponible

Dormidos

Dormidos
Comparte esta viñeta bajo el hashtag #humoristaDisponible