Civismo

Civismo
Comparte esta viñeta con el hashtag #HumoristaDisponible

El costum

El costum
Font vinyeta: Els Matins (TV3)