La foto

La foto
Font imatge: Els Matins (TV3)

Inacción

Inacción

Visita de Obama

Visita de Obama
Fuente viñeta: Republica.com

Cita en Moncloa

Cita en Moncloa
Fuente viñeta: Republica.com

Tragaderas

Tragaderas
Fuente viñeta: republica.com

Pactos

Pactos
Fuente viñeta: República.com