Vertigen

Vertigen

Vaga de fam

Vaga de fam

És ben sabut

És ben sabut

Nostàlgia

Nostàlgia
Font imatge: Els Matins (TV3)

La foto

La foto
Font imatge: Els Matins (TV3)

Mientras, en Badalona…

Mientras, en Badalona...
Comparte esta viñeta con el hashtag #HumoristaDisponible